Trykk enter for å hoppe over menyen

Salgs- og påmeldingsvilkår

Sist oppdatert: februar 2023
Gjelder ikke til karrieredagen

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er ECHO KARRIERE, org.nr.: 924504013, adresse: Thormøhlens gate 55, 5006 BERGEN og betegnes i det følgende som selger/selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Privatpersoner:

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


Bedrifter:

Priser er oppgitt eks. mva. og leveringskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.


Avtalen er likevel bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, og kjøperen innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt kjøperen har meldt seg på arrangementet til selgeren.


Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere og belaste kjøpesummen samme dag som bestillingen sendes.


Ved faktureringsbetaling skal fakturaen betales innen 30 dager etter utsendelse.

6. Leveringen

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt bekreftelse på at kjøperen er påmeldt og kjøper har fått tilsendt sine billetter eller annen bekreftelse.

7. Angrerett

Kjøper har ikke angrerett på kjøp av billetter jf. Angrerettloven §22 .


Standard er at alle påmeldte til arrangementer som selgeren arrangerer er bindende, så lenge ikke annet står oppgitt i bestillingsløsningen.

8. Refusjon av kjøp

Kjøpte billetter/plasser til et arrangement refunderes ikke, med de unntak som fremkommer av denne avtalen.


Selger forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes kjøpet. Ved force majeure kan selger likevel velge å ikke refundere kjøpet.

9. Arrangementet

Selger er ansvarlig for arrangementet sin gjennomføring, kvalitet, og innhold. Selger forbeholder seg retten til å endre arrangementet sitt innhold, og kjøper akseptere at arrangementets innhold kan fravike fra beskrivelsen oppgitt til kjøperen ved kjøpet.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

11. Kontaktinformasjon til selger.

Kontaktinformasjonen står lenket til nederst på denne siden.

12. Konfliktløsning og reklamasjon

Tvister som springer ut av denne avtalen rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.


Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller forbrukerradet.no .