Trykk enter for å hoppe over menyen

Personvernerklæring

Sist oppdatert: mai 2023


Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvordan ECHO KARRIERE (org.nr: 924 504 013), heretter «vi», «oss», «ITxBERGEN», behandler personopplysninger og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. ITxBERGEN er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.


Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.


Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

Når samler vi inn personopplysninger?

 • Du registrerer deg for å delta på en av våre arrangementer som krever registrering.
 • Du registrerer deg på vår e-postliste
 • Du kontakter oss via e-post, telefon eller sosiale medier.
 • Du er styremedlem i ITxBERGEN eller samarbeidspartner
 • Du søker som styremedlem til ITxBERGEN
 • Melder bedriften på karrieredagene
 • Du besøker våre nettsider

Behandlingsgrunnlag for personopplysninger

Du registrerer deg for å delta på en av våre arrangementer som krever registrering

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg tilgang til våre arrangementer, tilpasse oss arrangementet, samt for å kunne gi deg relevant informasjon. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av samtykke. I enkelte tilfeller kan vi behandle peronopplysninger av særlig kategorier, f.eks. matallergener eller matpreferanser, på grunnlag av uttrykkelig samtykke.

informasjon som kan være relevant:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Linjeforening eller annen utdanningsinformasjon
 • Matpreferanser
 • Matallergener

personopplysningene slettes med en gang når du melder deg av innen fristen, eller en uke etter arrangementet er over, slik at vi kan sende ut tilbakemelding på arrangementet. Hvis du samtykker til det, kan vi også dele personopplysningene (utenom særlige kategorier) med bedrifter som er tilknyttet arrangementet, slik at de kan kontakte deg med relevant informasjon. Hvis du gjør dette gjeder også deres personvernerklæring. Ved salg kan vi i enkelte tilfeller dele personopplysninger med tredjepart, f.eks. ved bruk av tredjeparts betalingsløsninger. Ved salg vil nødvendig informasjon som kreves for lagring i regnskapssystemet bli lagret i 3,5 år eller 5 år, etter bokføringsloven § 13 .

Du registrerer deg på vår e-postliste

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg relevant informasjon om våre tjenester. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av samtykke.

informasjon som kan være relevant:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Navn på bedrift

Personopplysningene slettes på forespørsel, eller når du melder deg av e-postlisten. Vi oppbevarer personopplysningene så lenge du er påmeldt e-postlisten, eller så lenge det er relevant for å gi deg relevant informasjon. Hvis du samtykker til det, kan vi også dele personopplysningene med andre linjeforeninger, slik at de kan kontakte deg med relevant informasjon. Hvis du gjør dette gjelder også deres personvernerklæring.

Du kontakter oss via e-post, telefon eller sosiale medier.

Vi behandler personopplysninger for å kunne behandle forespørselen din. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av berettiget interesse.

informasjon som kan være relevant:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Taletid
 • Tidspunkt for kontakt
 • Informasjon fra sosiale medier
 • Statistikk fra sosiale medier

Du er styremedlem i ITxBERGEN eller samarbeidspartner

Vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter ovenfor myndighetene og nødvendige gjøremål. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av berettiget interesse, Avtale og uttrykkelig samtykke.

informasjon som kan være relevant:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Linjeforening eller annen utdanningsinformasjon
 • LinkedIn opplysninger
 • Bilde
 • Matpreferanser
 • Matallergener
 • Personnummer (for å kunne registrere styremedlem i Brønnøysundregisteret)

Vi behandler personopplysningene så lenge du er frivillig i ITxBERGEN, eller så lenge det er relevant for å oppfylle våre plikter ovenfor myndighetene og nødvendige gjøremål. Hvis du samtykker til det, kan vi også dele personopplysningene med andre organisasjoner, slik at de kan kontakte deg med relevant informasjon. Hvis du gjør dette gjelder også deres personvernerklæring.

Du søker som styremedlem til ITxBERGEN

Vi behandler personopplysninger for å kunne selektere nye styremedlemmer. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av samtykke.

informasjon som kan være relevant:

 • Navn
 • E-postadresse
 • utdanningsinformasjon
 • Motivasjonsskriv
 • Notater fra intervju

Vi behandler personopplysningene så lenge opptaket er åpent, eller så lenge det er relevant for å selektere nye styremedlemmer.

Melder bedriften på karrieredagene

Vi behandler personopplysninger for å kunne behandle påmeldingen. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av avtale og i enkelte tilfeller samtykke.

informasjon som kan være relevant:

 • navn
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • bedriftinformasjon
 • preferanser til standplass og Karrieredagene

Vi behandler personopplysningene så lenge du er påmeldt Karrieredagene, eller så lenge det er relevant for å behandle påmeldingen. Personopplysningene slettes ca. 30 dager etter karreredagene, så vi kan sende ut tilbakemelding på arrangementet. Samtykker du til det, så kan informasjonen være lagret lenger, slik at vi kan sende deg relevant informasjon om Karrieredagene, og når vi må dele informasjon med tredjeparter. Ved salg kan vi i enkelte tilfeller dele personopplysninger med tredjepart, f.eks. ved bruk av tredjeparts betalingsløsninger. Ved salg vil nødvendig informasjon som kreves for lagring i regnskapssystemet bli lagret i 3,5 år eller 5 år, etter bokføringsloven § 13 .

Du besøker våre nettsider

Vi behandler personopplysninger for å kunne tilpasse våre tjenester. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av berettiget interesse.


For øyeblikket bruker vi Vercel analytics for statistikk på våre nettsider. De anonymiserer all data, og benytter ingen informasjonskapsler. For mer mer informasjon hennviser vi til Vercel Analytics Privacy Policy . Vi har ingen annen informasjon om deg enn det som er nødvendig for å kunne tilpasse våre tjenester. Vi kan også få statistikk fra søkemotorer og sosiale medier.

Databehandlere og tredjeparter

For å kunne dekke våre behov, benytter vi av enkelte Databehandlere. Databehandlere er personer eller organisasjoner som behandler personopplysninger på vegne av ITxBERGEN. Vi har inngått databehandleravtaler med disse, og vi kontrollerer at de behandler personopplysningene i samsvar med General Data Protection Regulation.

Bruk av informasjonskapsler

Vår bruk av informasjonskapsler står skrevet i et annet dokument. Du finner lenke til den nederst på siden.

Dine rettigheter

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss. Vi vil behandle forespørselen din innen 30 dager. Du finner lenke til kontaktinformasjon nederst på siden.

Tilbaketrekking av samtykke

Dersom du har gitt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake, ved å kontakte oss.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg.

Retting av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger om deg som er feilaktig eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I enkelte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Øvrige rettigheter

For utypende forklaring på dine rettigheter henviser vi til Datatilsynet sine nettsider .

Klage på vår behandling av personopplysninger

Du kan klage til oss på vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du med å kontakte oss. Vi vil komme tilbake med et svar inn 30 dager. Om du ikke er fornøyd med vår behandling av klagen din, kan du klage til Datatilsynet .

Endring av personvernerklæringen

Om vår behandling av personopplysninger endrer seg, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen. Vi vil også oppdatere dato for når personvernerklæringen sist ble oppdatert.