Trykk enter for å hoppe over menyen

Om oss

ITxBERGEN arrangerer karrieredager for IT-studenter i bergensområdet, og er tidligere kjent som echo karriere. Arrangementet ble holdt for første gang i 2019, noe som ble en stor suksess med stort oppmøte fra IT-studenter fra hele Bergen. Eneklte ganger holder vi også andre karrierefremmende arrangementer.


Vi er en frivillig studentorganisasjon som samarbeider med andre linjeforeninger innenfor IT i Bergen, for å sakpe en felles årlig karrieredag. Vi når ut til linjeforeningene på Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Høyskolen Kristiania. Samtidig skaper vi et arrangement som er åpent for alle IT-studenter i Bergen, og alle som er interesserte.

Hva skjer på karrieredagene?

På karrieredagene det mulig å gå rundt og snakke med bedrifter på ulike stands. Samtidig er det mulig å delta på ulike konseptpresentasjoner og workshops. For de studentene som er ekstra heldige, kan de bli invitert til banketten som holdes på slutten av karrieredagene. Mer informasjon om banketten vil bli gitt til de inviterte.

Andre arrangementer

Om overskuddet fra karrieredagene er tilstrekkelig, vil vi også arrangere andre arrangementer for IT-studenter i Bergen og de linjeforeningene vi sammarbeider med. Dette kan være alt fra workshops til sosiale arrangementer.

Hvordan delta?

For studenter vil forsiden vår alltid være oppdatert med informasjon om når og hvor karrieredagene arrangeres, samt andre relevante arrangementer. For bedrifter som ønsker å delta på karrieredagene, vil det være mulighet til å finne påmeldingsskjema, evt. interesseskjema under "For bedrifter" i menyen.